Ubezpieczenia samochodu

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - LEX UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie szkód związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem samochodu m. in:

  • odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC)
  • auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych (AC)
  • odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)
  • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS)
  • ubezpieczenie szyb w pojeździe od stłuczenia i uszkodzenia (Auto Szyby)
  • ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu i umów (OP)
  • wyposażenie dodatkowe pojazdu (WD)

 

WARTO WIEDZIEĆ : 

  • Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych.

 

  • Jeżeli chcecie Państwo zmienić ubezpieczyciela i przenieść umowę ubezpieczenia OC pojazdu do innego zakładu ubezpieczeń, musicie najpóźniej na jeden dzień przed końcem aktualnego okresu ubezpieczenia OC powiadomić na piśmie dotychczasowego ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu.

 

  • Jeżeli pojazd został zakupiony w Polsce z aktualnym OC wówczas w ciągu 30 dni od momentu kupna musicie Państwo zdecydować czy zostajecie u aktualnego ubezpieczyciela, tj. u ubezpieczyciela u którego polisę posiadał zbywca, czy też wypowiadacie umowę i przenosicie ubezpieczenie do innego ubezpieczyciela (WYJĄTEK STANOWI POLISA KOŃCZĄCA SIĘ W TERMINIE KRÓTSZYM NIŻ 30 DNI). Jeżeli w momencie kupna samochodu zbywca nie ma polisy OC, w tym samym dniu należy wykupić taką polisę.

Zapraszamy do kontaktu z Naszym Doradcą.

LEX UBEZPIECZENIA PRUSZKÓW
Al. Wojska Polskiego 20 A lok 32

Tel: 22 737 20 29