LIBERTY DIRECT - LEX UBEZPIECZENIA PRUSZKÓW

UBEZPIECZENIA LIBERTY DIRECT

O Towarzystwie

Liberty Direct to marka należąca do amerykańskiej grupy ubezpieczeniowej Liberty Mutual, pod którą oferowane są ubezpieczenia komunikacyjne, w tym OC, AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb oraz ubezpieczenia mieszkaniowe. Produkty Liberty Direct sprzedawane są przez polski oddział Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. za pośrednictwem telefonu i internetu.

Kluczowym założeniem Liberty Direct jest oferowanie ubezpieczeń komunikacyjnych w dobrej cenie oraz najwyższej jakości obsługi Klienta, zwłaszcza w zakresie likwidacji szkód. Dzięki przyjętej strategii, w ciągu zaledwie 2 lat, firma Liberty Direct stała jednym z najszybciej rozwijających się ubezpieczycieli komunikacyjnych działających w systemie bezpośrednim na rynku polskim. W 2010 roku Liberty Direct zebrała 133,6 mln zł składki przypisanej brutto, a liczba Klientów ubezpieczyciela przekroczyła 200 tys.

Produkty Liberty Direct sprzedawane są przez polski oddział hiszpańskiej Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Liberty Mutual to firma działająca na rynku amerykańskim od 1912 roku i będąca obecna w 24 krajach Ameryki, Europy i Azji. Liberty Mutual zatrudnia 45 tys. pracowników na całym świecie i zajmuje 71 miejsce na liście Fortune 500 (ponad miliard USD zysku w 2009 roku, 31 miliardów USD przychodu w 2009 roku).

Ubezpieczenia komunikacyjne Liberty Direct oferowane są w pakietach:

  • OC + Mini Assistance + Zielona Karta (Mini Assistance + Zielona Karta bez dodatkowych opłat)
  • OC + AC Standard (Mini Assistance + Zielona Karta bez dodatkowych opłat)
  • OC + AC Premium (Mini Assistance + Zielona Karta bez dodatkowych opłat)

Dodatkowo, do ubezpieczenia OC każdy klient ma możliwość dokupienia ubezpieczenia Premium Assistance oraz NNW oraz ubezpieczenia szyb.

OC + Mini Assistance + Zielona Karta

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę, kierując pojazdem. Chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

W cenie ubezpieczenia OC, Liberty Direct oferuje swoim Klientom ubezpieczenie Mini Assistance, które obejmuje pomoc serwisową, w tym naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu ubezpieczonego oraz poszkodowanego. Ponadto, każdy Klient ma zapewnioną pomoc informacyjną dotyczącą, m.in. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, procedur związanych ze zdarzeniem, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich.

Do ubezpieczenia OC Liberty Direct oferuje tzw. Zieloną Kartę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kierowcę poza granicami Polski, w krajach należących do Systemu Zielonej Karty. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania ofiarom wypadku pokrzywdzonym w wyniku zdarzenia, którego sprawcą był kierowca którego samochód ubezpieczony jest w Liberty Direct.

Auto Casco (AC)

Zakres ubezpieczenia AC STANDARD obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu i/lub jego wyposażenia (w tym również szyb) powstałe w wyniku wypadku drogowego oraz kradzieży. Ubezpieczenie obejmuje także szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie oraz powstałe na skutek wystąpienia zdarzeń typu huragan, grad, powódź czy pożar. AC STANDARD dotyczy zarówno szkód powstałych w Polsce, jak na terenie Europy. Wybierając ubezpieczenie, Klienci Liberty Direct mogą samodzielnie podjąć decyzję o ustanowieniu udziału własnego w szkodzie i jego wysokości. Szkody kradzieżowe nie wpływają na utratę zniżek bonus/malus.

Premium Assistance

Klienci Liberty Direct mają możliwość kupienia dodatkowego pakietu Premium Assistance gwarantującego pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pojazdu. Cechą wyróżniającą ubezpieczenia jest jego bardzo szeroki zakres obejmujący zdarzenia mające miejsce zarówno daleko, jak i w pobliżu miejsca zamieszkania (brak limitu kilometrów od miejsca zamieszkania). Liberty Direct proponuje naprawę lub holowanie samochodu do warsztatu wskazanego przez Klienta, pomoc w razie wypadku, dostarczenie paliwa lub też pojazd zastępczy, a także odbiór pojazdu po naprawie.

Ubezpieczenie obejmuje również przypadki awarii akumulatora, ogumienia, oświetlenia, zatrzaśnięcia kluczyków czy zatankowania złego paliwa. Ponadto, jeśli ubezpieczony doznał obrażeń ciała i jego stan wymaga transportu medycznego - w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty transportu, hospitalizacji, przewozu do placówki medycznej. Ubezpieczenie Premium Assistance zapewnia też dodatkową pomoc: usługę prawnika i tłumacza czy opiekę nad dziećmi. W Premium Assistance Liberty Direct oferuje jeden z najdłuższych odcinków holowania pojazdu - limit na takie holowanie może sięgać 600 złotych. Ubezpieczenie Premium Assistance obowiązuje w całej Europie.

NNW

Ubezpieczenie NNW jest dostępne dla posiadaczy wszystkich pakietów oferowanych przez Liberty Direct. Przedmiotem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków, jak również życie i zdrowie ubezpieczonego. W ramach NNW Liberty oferuje: ochronę podczas korzystania z pojazdu, wsiadania i wysiadania z samochodu oraz jego naprawy na trasie. Świadczenia wypłacane są z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa i śmierci, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia w Polsce i w Europie. Jego wyróżnikiem jest wysoka suma ubezpieczenia - 20 000 zł na osobę, zarówno dla kierowcy, jak i wszystkich pasażerów.

Ubezpieczenie Szyb

Przy zakupie ubezpieczenia OC Liberty Direct oferuje Klientom możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia szyb. Zapewnia ono pokrycie kosztów naprawy i wymiany szyb: czołowej, bocznych oraz tylnych, obejmując szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, zdarzeń drogowych, zjawisk atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych. Liberty Direct odpowiada za zniszczenia szyb na terenie całego kraju do wysokości 2,5 tys. zł. Firma gwarantuje również ochronę szyb w ramach oferowanego przez firmę ubezpieczenia AC Standard.